Rummelig og værdig beskæftigelsespolitik

Nul ansættelsesdiskrimination

Hver gang en etnisk dansker skal søge to job, skal en dansker med mellemøstlig oprindelse søge tre for at have samme chance for at få et arbejde — hvad end det er i det private eller offentlige. Derfor ønsker Feministisk Initiativ at etablere et anonymiseret ansøgningssystem til alle offentlige stillinger, som fokuserer på erfaringer og kompetencer frem for køn, alder og etnicitet. Det skal sikre, dels at kommunen får de bedst kvalificerede medarbejdere, og dels at ingen borger bliver frasorteret på baggrund af diskrimination.

Bedre forhold for ledige, syge og handicappede i Københavns Kommune

Forholdene for ledige, syge og handicappede er blevet gevaldigt forringet de seneste år. Førtidspension er blevet stort set umulig at opnå, på trods af svære kroniske sygdomsforhold eller vedvarende funktionsnedsættelse. Det sætter samfundets ringest stillede borgere i en endnu sværere situation – og det presser vores dygtige socialarbejdere, der skal forvalte et serviceniveau, som kun bekymrer sig om kroner og øre. I Feministisk Initiativ ønsker vi en stærk universel velfærdsmodel som det bedste værktøj mod diskrimination og ulighed. Vi vil derfor have værdigheden tilbage på beskæftigelsesområdet og udbygge vores sociale tilbud.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close