Stærke børneinstitutioner, folkeskoler og ungdomsuddannelser

Børn og unge er vores fremtid, og det er vores ansvar at sikre dem gode og bæredygtig børne- og ungdomsliv, så de kan være dem, de er, og udnytte deres fulde potentiale. Derfor vil F! kæmpe for følgende på børne- og skoleområdet samt ungdomsuddannelser:

Børneinstitutioner

Mere personale i børneinstitutioner

Vi skal give vores børn den bedste start på livet, og det betyder sunde børneinstitutioner, hvor både børn og pædagoger trives. Vores dygtige pædagoger skal have langt bedre rammer for at arbejde med børnene, så hvert barn ses og høres, og det starter med en bedre normering i institutionerne. Derfor ønsker F! mere personale i børneinstitutioner.

Køn, adfærd og social bevidsthed i børnehøjde

Vi vil sikre, at nyudklækkede pædagoger kan bruge faget ”Køn, seksualitet og mangfoldighed” i deres arbejde, og at erfarne pædagoger efteruddannes i samme. Denne viden betyder, at pædagogerne kan arbejde normkritisk, altså tilgå børnene som enkeltindivid og ikke ud fra deres køn. Ved at udfordre forestillinger om, hvad en dreng eller pige er, kan det enkelte barn selv få lov til udvikle sig på en neutral præmis og vælge sin egen identitet, uden at blive den påduttet på grund af sit køn.

Vi vil nedbryde undertrykkende opførsel i forhold til køn allerede i børnehaven. Ordsprog og forestillinger som ”den, man tugter, elsker man” og, at kvinden er et seksuelt objekt, skal der gøres op med, således at vi ikke viderebringer vores børn en undertrykkende kultur om, at kærlighed og interesse vises gennem kontrol og chikane. Vores børn skal derfor allerede som helt små have værktøjer til at blive bevidste om egne og andres grænser og udvise respekt for disse.

Folkeskolen

Vi ønsker en stærk folkeskole, som forældre vælger til og ikke fra. Derfor vil vi skabe en folkeskole, der har fokus på mangfoldighed, og som kan rumme alle børn, så vi ikke står med unge, der ikke har tilstrækkelige dansk- og matematik-kundskaber efter 9. klasse.

Loft på 24 elever i hver skoleklasse

Vi skal give lærerne og børnene mulighed for en bæredygtig hverdag, hvor der er plads til den enkelte elev, og lærerne har mulighed for at tilbyde eleverne et sundt læringsmiljø. Derfor ønsker vi at indsætte et loft på maksimum 24 elever pr. klasse.

Lærere skal efteruddannes i klasse og minoritet

Vi skal sikre, at folkeskolen rummer alle børn uanset social og minoritetsetnisk baggrund, således at vi ikke har elever, der går ud af 9. klasse uden at have opnået ordentlige læse- og skrivefærdigheder samt matematiskforståelse. Lærere skal derfor efteruddannes i klasse og minoritet, således at de kan tilgå hver enkelt elev med forståelse for den enkeltes situation og kunne skelne mellem sociale og kulturelle udfordringer og derved forebygge misforståelser omkring elevens situation.

Ungdomsuddannelser

Der skal investeres i uddannelse og tiltrækkes elever til de uddannelser, hvor vi ved, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, hvilket gælder mange af de erhvervsfaglige uddannelser.

Flere lærepladser

Vi ønsker at øge omfanget af sociale klausuler og øremærke et antal årsværk til elever på kommunale og regionale udviklings- og vedligeholdelsesprojekter. Som kommune og region mener vi, at vi skal være med til at tage et socialt ansvar og bidrage til, at vi får endnu flere faglærte, der skal være med til at sikre, at vi har den arbejdskraft, vi behøver. I aftalerne skal der endvidere tages hensyn til køn, klasse og minoritet, hvilket skal være med til at sikre nul ansættelsesdiskrimination i praktikken.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close