En feministisk politik

Feministisk Initiativ er i politik for at tilføje den manglende dimension.

Det handler om demokrati!

Et levende demokrati ændrer sig konstant. Magten skal altid udfordres af mennesker, der organiserer sig for at bringe ny viden og erfaringer ind, der udvider perspektivet. Feministisk Initiativ er en demokratibevægelse, der er vokset ud af græsrodsbevægelser. Vi er en del af en demokratisk proces, når vi viser, hvordan hierarkiske, racistiske og patriarkalske magtstrukturer står i vejen for både menneskelig og samfundsmæssig udvikling.

Som andre demokratibevægelser blev Feministisk Initiativ dannet ud fra behovet for forandring. Den klassiske højre – venstre skala i politik er ikke i stand til at synliggøre alle magtstrukturer, der både begrænser folks individuelle rettigheder og hindrer samfundsmæssig bæredygtig udvikling. Et åbent og ligestillet samfund, frit for diskrimination, kræver en ny politik, der sætter menneskerettighederne i fokus. Feministisk Initiativ tilfører en analyse af de strukturer, der fordeler ressourcer og indflydelse ulige i Danmark og i resten af ​​verden.

Menneskerettighederne er baseret på alle menneskers lige værd. Disse rettigheder såvel som økologisk og social bæredygtighed skal have forrang frem for snævre og kortsigtede økonomiske interesser. På samme måde skal menneskelig sikkerhed, med den enkeltes tryghed i fokus, gå forud for den nationale territoriale sikkerhed.

Feministisk Initiativ værner om respekten for ethvert menneske og tror på den åbne hånds politik. Vi forbinder individets frihed og rettigheder med strukturel samfundskritik. Vi skaber en ny kultur inden for politik, hvor vi definerer magt som noget andet end stræben efter ​​kontrol og dominans. Hvor magt i stedet betyder uafhængighed – at være i stand til at deltage i skabelsen af ​​både samfundet og ens eget liv.

Politikkens opgave er at synliggøre og håndtere de konflikter som ulighed og uligestilling skaber – på en demokratisk måde, uden vold. Dette betyder demokrati- og samfundsudvikling baseret på viden, forskning og fakta. Alle mennesker er værdifulde og sårbare. Vi er alle født helt afhængige af andres pleje, og vi er alle afhængige af planetens overlevelse for vores egen overlevelse. Dette er biologiske forhold, som ikke kan forhandles væk. Økonomismen er baseret på en benægtelse af disse grundlæggende kendsgerninger om vores eksistens.

Som tidligere demokratibevægelser gennem historien udfordrer Feministisk Initiativ magten og de etablerede partier. Vi møder modstand, men vi ved, at forandring er mulig. Ethvert menneske har en egenværdi, der ikke er knyttet til nytte og kontrol. Kærligheden er den største forandringskraft og det er med kærlighed som drivkraft, at vi skaber et samfund, hvor alle menneskers lige værd respekteres.

Vores feminisme er en selvstændig politisk ideologi

Den tidlige feminisme havde forholdet mellem magt og køn i fokus og forbedring af kvinders vilkår som mål. Der har dog længe inden for feminismen været et bredere magtkritisk perspektiv. Feministisk Initiativ forvalter og udvikler denne vigtige demokratibevægelse.

Feminismen udvider synet på både politikkens form og dens indhold – hvem der skal inkluderes i beslutningsprocesser, men også hvad politik er og kan være. Vi mener, ​​at det er gennem en bredde af viden og erfaring, at folks plads til at handle kan udvides og demokratisk deltagelse øges.

Mere lige og ligestillede samfund er bedre samfund for alle. For store økonomiske og sociale skel mellem mennesker og steder undergraver demokratiet. Det handler dog ikke kun om økonomi, men også om at være en del af, kunne spejle sig i og være repræsenteret i alle dele af samfundet. Enhver skal have ret til at bestemme over sin egen krop. Samfundet skal være tilgængeligt for alle uanset funktionalitet. Det handler også om at slippe for vold, elske hvem du vil, se ud hvordan du vil og tro på hvad du vil, uden at blive udsat for trusler og diskrimination.

Et åbent, lige og ligestillet samfund, frit for diskrimination, kræver en politik, hvor menneskerettighederne er beskyttet og kan udøves i praksis. Målet med den feministiske politik er en samfundsopbygning, der skaber plads til, at alle mennesker kan udvikle sig til deres fulde potentiale og blive fuldbyrdige deltagere i demokratiet, i samspil uanset køn, seksuel orientering, etnicitet, funktionalitet, klasse, religion eller tro, kønsudtryk, kønsidentitet, alder og statsborgerskab.

Feministisk politik handler om global retfærdighed. Koloniale relationer karakteriserer fortsat forholdene mellem og inden for verdens lande. Med Feministisk Initiativ i magtens rum, tages et større ansvar for Danmarks rolle i et globalt magtsystem, hvor rige lande profiterer på de fattige og spilder jordens ressourcer. Vi ser også, at disse skæve forhold afspejles indenfor Danmark, både i relation til oprindelige folks rettigheder og i fordelingen af ​​samfundets ressourcer og magt mellem landsdele. En bred, inkluderende og antiracistisk feminisme er svaret på de økologiske, økonomiske, sociale og sikkerhedspolitiske udfordringer.

Feministisk Initiativ ønsker at være en kraft, der værner om og kanaliserer folks visioner om en anden udvikling – i Danmark og globalt. For at skabe en ligestillet, bæredygtig og retfærdig verden er samarbejde med folkebevægelser inden for og på tværs af landegrænser en nødvendighed. Vi vil på solidarisk grund opbygge et samfund for alle og bidrage til en bæredygtig udvikling – hvilket kræver strukturelle, omfattende og øjeblikkelige politiske ændringer. Sådan sikres og uddybes demokratiet.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close