Tag Et Feministisk Initiativ!

Vi forsvarer menneskerettighederne, fornyer politikken og forandrer magten.

I Feministisk Initiativ arbejder vi for ligestilling og lige adgang for alle uanset køn, opholdsstatus, kønsidentitet, etnicitet, alder, kønsudtryk, handicap, klasse, tro/religion, uddannelsesniveau, nationalitet og seksualitet.
Vores politik bygger på anti-racistisk feministisk ideologi og en intersektionel analyse.

Prisme

#MeToo

Det faktum, at #MeToo nu for alvor spredes i Danmark, synliggør et magtmønster, som det ikke længere burde være muligt at lukke øjnene for.

Reaktionerne i den offentlige debat har dog været som forventet. Men hvordan kan så mange være så overrasket i så lang tid? Hvorfor begynder gamle partier, der ellers påstår sig feministiske, først at ville lave interne undersøgelser nu hvor vidnesbyrdene kommer frem i dagens lys?

Det er et gigantisk problem, at så få (mænd) kan/ønsker/er i stand til at forstå, at sexisme er et strukturelt samfundsproblem, der grundlæggende handler om magt. Kønsmagt. Det vil sige den gamle forestilling om, at vi er så forskellige som mennesker, når vi har forskellige køn, (og at der kun er to), at vi derfor straks skal mødes med forskellige forventninger og tildeles forskellige roller i samfundet, hvor mænds rolle er at beskytte kvinder og børn og territorier med våben i hånden, og hvor mænd derfor er mere værdifulde.

Det er den her magtbalance, vi skal ændre. Maskulinitet defineret ud fra magt, som kan opretholdes med trusler om vold og udløst vold. Med andre ord den destruktive linje, der løber fra vold i intime relationer, æresrelateret vold (det gælder også hvide mænd), gennem det stadig mere bevæbnede udtryk for bandevold og ud til udenrigspolitikken og slagmarkerne for internationale relationer, hvor kvindelige kroppe systematisk misbruges.

De fleste af os har oplevet seksuel vold eller seksuel chikane. Mænd har udøvet magt i overensstemmelse med den kønskontrakt, der stadig dikterer vilkårene. For grundlæggende at bryde destruktive mønstre, skal vi se både dybden og bredden af problemet. Vi skal turde at se, hvordan den intime vold er forbundet med den seksuelle chikane i skolen, befamlingerne til festen, på arbejdspladsen, på gaden osv., helt til de internationale slagmarker. Vi skal turde tage afstand fra vold i alle relationer, på alle niveauer, fordi det er indbyrdes forbundet.

Hvis vi kan blive enige om, at det ikke handler om individers attitude/holdninger/væremåde, bør vi også blive enige om at omfordele ressourcer. For eksempel til mere normkritisk arbejde i børnehaven og skolen med det formål at forebygge og forhindre seksuel chikane og krænkelser, til mere effektive processer i sager om seksuel kriminalitet (øremærkede midler til politiet, anklagemyndigheden og domstolsstyrelsen) til en stor informationskampagne om samtykke (når den nye lov indføres) og for øget støtte til organisationer, der arbejder med samtykke og mod overgreb (dvs. tilbyder beskyttelse og bredere voldsforebyggende arbejde).

På nogle områder er Danmark kommet langt med hensyn til lige rettigheder, men den grundlæggende patriarkalske struktur findes faktisk stadig.

Lige nu, gennem #metoo-opråbene, bliver dette ekstra tydeligt. Og det vil fortsætte så længe mænd har mere magt på bekostning af kvinder.


FI UDFORDRER HETERONORMEN

Feministisk Initiativ er den stemme, der står op for menneskerettighederne og imod alle former for diskriminering. Vi lader arbejdet mod transfobi, homofobi og bifobi gennemsyre alle vores politikker. Vi udfordrer de etablerede partier, når de hævder, at de har en tilstrækkelig politik. Små justeringer her og der er ikke nok. Gennemgribende forandringer er nødvendige. Det er en alvorlig situation nu – ud med racisterne, ind med feministerne.

SOLIDARITET PÅ TVÆRS AF GRÆNSER

Det er en alvorlig situation. Fascismen spreder sig i Europa og verden, heterosexistisk og racistisk vold øger, og LGBTQ+ -personer bliver kriminaliseret af politikere. Den danske regering er tavs. Feministisk initiativ står op for kvinders, migranters og LGBTQ+ -personers sikkerhed og ret til demokratisk deltagelse. Fi vil støtte organisationer, der arbejder for menneskerettigheder og demokrati overalt i verden og viderefører arbejdet på internationale arenaer.

STOP HADFORBRYDELSER

Vi må sætte en stopper for volden! Det gør vi ved at skabe et lige samfund frit for diskrimination og normer om mandlig dominans. Derfor er der behov for en omfattende feministisk politik fra børneinstitutioner til retsvæsenet. Vi skal også støtte dem, der er udsat for volden, vi skal have en lov om hetz mod befolkningsgrupper, der inkluderer LGBTQ+ personer og en særlig enhed inden for politiet skal arbejde mod hadforbrydelser.

ALLE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN KROP

Enhver skal have ret til at bestemme over deres egen krop, derfor skal den kønsbekræftende behandling være baseret på transpersoners behov, i stedet for at bevare snævre kønsroller. Samfund og sundhedsvæsen skal opmuntre alles ret til at udtrykke og definere deres køn, som de selv ønsker. Transpersoner, der er blevet tvangssteriliseret, skal have oprejsning gennem en officiel undskyldning og erstatning fra staten.

ÅBN DANMARK

Kvinder og LGBTQ+ -personers asylgrunde respekteres ikke, i stedet bliver folk deporteret til undertrykkelse og forfølgelse – det ønsker Feministiske initiativ at ændre. For at undslippe undertrykkelse og skabe et bedre liv, skal mennesker have ret til at bevæge sig frit og bosætte sig, hvor de vil på jorden. Et første skridt er at garantere kvinder og LGBTQ+ -personer, der flygter retten til asyl og indføre en generel flygtningeamnesti for at give oprejsning for alle dem, der med urette er blevet nægtet opholdstilladelse.

LAD ALLE FAMILIER BLOMSTRE

Feministisk Initiativ ønsker, at folk selv skal bestemme, hvordan deres familier skal se ud. Politik bør tilpasse sig folks liv i stedet for omvendt. Fi ønsker, at alle familieformer – regnbuefamilier, sammenbragte familier, enlige forældre og kollektiver – skal kunne leve med den samme økonomiske og juridiske sikkerhed, som kernefamilien har i dag. Diskriminering af LGBTQ+ -personer, der ønsker børn, skal stoppe, og det skal være muligt for mere end to personer at blive anerkendt som forælder.

STØT UNGE LGBTQ+ -PERSONER

Unge skal have ret til at leve deres liv frit for diskriminering.
Ikke desto mindre konsolideres de snævre kønsroller og homofobi i skolen, hvilket fører til, at mange unge mistrives og udsættes for mobning og vold. Skolen skal tage sit ansvar for at skabe et åbent og lige mødested, hvor unge mennesker kan udvikle sig og vokse. Derfor er det en selvfølge, at alt personale i skoler, ungdomsklubber og ungdomsklinikker skal uddannes i LGBTQ-spørgsmål, køn og antiracisme.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close