Effektiv socialpolitik

Socialrådgivere i udsatte boligområder

I udsatte boligområder – de såkaldte ghettoer – er der en overvægt af mennesker på overførselsindkomst og med lavere uddannelse. De har det på mange måder svært i et offentligt system, som er svært at navigere i. Derfor har de brug for mere socialfaglig bistand end den gennemsnitlige borger. Vi ønsker at tilknytte faste socialrådgivere til hver af de boligområder, som er på den nationale ’ghettoliste’. Socialrådgiverne skal have fast placering og faste åbningstider for på den måde at skabe kontinuerlig kontakt med borgerne.

Efterværn til voldsudsatte

Partnervold er desværre stadigt udbredt i Danmark — og langt det meste går ud over kvinder. Tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 33.000 kvinder hvert år udsættes for partnervold. Derfor ønsker Feministisk Initiativ at etablere et efterværn, som kontinuerligt i et år efter kvindens flytning fra krisecentret står til rådighed med overskud, praktisk hjælp og psykologisk bistand. Det vil vi gøre ved at give alle krisecentre ressourcer til at følge kvinderne i ét år efter deres ophold på centret, således at færre kvinder føler sig nødsaget til at gå tilbage til en voldelig partner.

Fordobling af kommunernes §18-pulje til frivilligt socialt arbejde

Frivillige foreninger, der driver socialt arbejde, gør en enorm indsats og er dermed med til at aflaste kommunen i arbejdet med udsatte børn, unge og voksne, ældre, flygtninge, borgere med handicap eller psykiske lidelser. Feministisk Initiativ vil derfor fordoble kommunernes §18-pulje.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close